EDUCATOR L.B. Centrum Kształcenia Niepubliczna Placówka Oświatowa w partnerstwie z HUMAN DISCOVERS Centrum Analiz i Rozwoju Placówka Kształcenia Ustawicznego realizuje projekt: „Własna firma kluczem do sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Oś priorytetowa: Rynek pracy, Działanie 6.3: Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.1: Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności wśród osób bezrobotnych i biernych zawodowo po 29 roku życia zamieszkałych w mieście Konin, Turek i Koło w zakresie zakładania i prowadzenia własnych działalności gospodarczych oraz tworzenia w nich miejsc pracy. Ponadto podniesienie zdolności do prowadzenia własnej firmy u 44 osób oraz założenie i prowadzenie przez co najmniej 12 miesięcy działalności gospodarczej przez 35 osób.

Grupa docelowa: osoby bezrobotne lub bierne zawodowo powyżej 29 roku życia, które jednocześnie należą do jednej z następujących grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie średnie i niższe), osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby
z niepełnosprawnościami.
Projekt przewiduje: bezzwrotną dotację w kwocie do 21 000,00 zł, wsparcie pomostowe (do 12 miesięcy) w kwocie: 1 750,00 zł, profesjonalne szkolenia i doradztwo, zwrot kosztów dojazdu, materiały niezbędne podczas szkoleń oraz catering. Premiowane specjalnie są działalności z zakresu Smart Specialization i OZE.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 833 629, 12 zł.
Projekt realizowany w okresie 1.09.2016-31.03.2018

www.educatorlb.pl  ;  przedsiebiorczosc@educatorlb.pl
Biuro Projektu: ul. S. Wyszyńskiego 26 lok. 16,  62-510 Konin, tel. 504 261 182 lub tel.: 62 50 308 50

Informujemy, że dodatkowe miejsce spotkań znajduje się przy ul. Przyjaźni 1 w Koninie (budynek PWSZ), które czynne jest w każdy poniedziałek w godzinach 8.00-12.00.
Spotkanie odbędzie się po uprzednim potwierdzeniu terminu (sala dostosowana dla osób z niepełnosprawnością).

 

1_Formularz_rekrutacyjny.pdf

1a_Opis_planowanej_DG.docx

Regulamin_rekrutacji_uczestników.pdf

Karta_oceny_formularza_rekrutacyjnego.pdf

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszym szablonem, który ułatwi Państwu wypełnienie pkt. 9 z dokumentu „Opis planowanej działalności gospodarczej”.

Szablon – Planowany koszt przedsięwzięcia.docx

 

Wyniki I etapu rekrutacji Własna firma kluczem do sukcesu

Wyniki rekrutacji etap I.pdf

Wyniki II etapu rekrutacja Własna firma kluczem do sukcesu